16.12.2016 vystoupení Folkorního souboru Paskovianek