NEPRODEJNÉ - distribuce možná jen se souhlasem manželů